Cử 400 – 500 cán bộ lãnh đạo đi học ở nước ngoài bằng ngân sách mỗi năm

Theo Kết luận số 39 vừa được Bộ Chính trị ban hành về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, từ 2022 đến 2025, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ.

Trong đó, bồi dưỡng trung hạn khoảng 40 cán bộ, bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ và bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ.

Giai đoạn tiếp theo (2026 – 2030), mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ.

Trong đó, bồi dưỡng trung hạn khoảng 50 cán bộ, bồi dưỡng ngắn hạn khoảng 300 cán bộ và bồi dưỡng ngoại ngữ khoảng 150 cán bộ.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, bồi dưỡng ngắn hạn là hình thức bồi dưỡng khoảng 2 tuần, tổ chức theo đoàn, mỗi đoàn khoảng 15 – 20 cán bộ có vị trí lãnh đạo, quản lý và lĩnh vực công tác tương đồng ở T.Ư, địa phương.

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở T.Ư; ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Trương Tử Vy (Tổng hợp)