Dai-ichi Life Việt Nam Lọt “Top 50 Doanh Phát Triển Bền Vững 2022”

Là một trong số ít các doanh nghiệp tại Việt Nam vinh dự được bình chọn, Dai-ichi Life Việt Nam đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội. Đây là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn của công ty trong suốt 15 năm qua: kinh doanh bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; tăng trưởng xanh và thân thiện với môi trường nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, Giải thưởng này rất ý nghĩa trong thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm “15 năm kết nối triệu yêu thương” với đất nước và người dân Việt Nam. Là thương hiệu BHNT đến từ Nhật Bản, với hướng đi khác biệt “Tốt nhất hơn lớn nhất”, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội.
Bảo Ngọc SG