Giá Trị Giao Dịch Chứng Khoán Hồi Phục Thế Nào?

Giá trị giao dịch bình quân trên toàn thị trường chứng khoán trong tháng 5 nếu chỉ từ 13.000 đến 15.000 tỉ đồng thì những ngày gần đây đã tăng lên khoảng 19.000-20.000 tỉ đồng.