Hoạt động bơi thuỷ liệu từ sớm mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ.

Tiến sĩ Hermundur Sigmundsson, giáo sư tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Sigmundsson tại Na-uy, và Tiến sĩ Brian Hopkins, giáo sư tiến sĩ tại Đại học Lancaster, là những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực phát triển sớm cho trẻ trong suốt hơn 40 năm đã đưa ra kết luận gì về hiêuj quả Bơi thuỷ Liệu dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc tham gia chương trình bơi cho trẻ sơ sinh đối với khả năng vận động của trẻ em đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu đáng chú ý, và hai nhà nghiên cứu đáng kính đã đóng góp quan trọng vào lĩnh vực này. Tiến sĩ Hermundur Sigmundsson, giáo sư tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Sigmundsson tại Na-uy, và Tiến sĩ Brian Hopkins, giáo sư tiến sĩ tại Đại học Lancaster, là những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này.

Trong nghiên cứu của họ, “Effects of baby swimming programs attendance on infants’ (2–7 months) subsequent motor abilities,” hai nhà nghiên cứu đã tập trung vào việc xem xét tác động của việc tham gia chương trình bơi cho trẻ sơ sinh đến khả năng vận động của trẻ em trong tương lai. Đặc biệt, họ quan tâm đến trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 7 tháng, khi khả năng vận động và phát triển của trẻ đang ở giai đoạn quan trọng.

Qua nhiều năm nghiên cứu và tư duy sáng tạo, Tiến sĩ Sigmundsson và Tiến sĩ Hopkins đã thu thập và phân tích các dữ liệu về sự phát triển vận động của trẻ em tham gia chương trình bơi so với nhóm kiểm soát. Các kết quả của nghiên cứu này hứa hẹn mang lại những cái nhìn mới mẻ và quan trọng về tầm quan trọng của việc tham gia bơi cho trẻ sơ sinh trong giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ.

Lợi ích của hoạt động bơi thuỷ liệu từ sớm mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ

Nghiên cứu này tập trung vào khả năng vận động của trẻ 4 tuổi đã tham gia chương trình bơi trong năm đầu tiên của cuộc đời (đa số là từ 2 đến 7 tháng tuổi). Các trẻ em tham gia nghiên cứu được so sánh với một nhóm đối chứng cùng độ tuổi nhưng không tham gia chương trình bơi cho trẻ sơ sinh.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thang “đo Standardized Movement Assessment Battery for Children” để đánh giá khả năng vận động của trẻ em 4 tuổi. Kết quả sau đó được so sánh giữa nhóm trẻ em đã tham gia chương trình bơi và nhóm đối chứng.

Kết luận của nghiên cứu cho thấy rằng việc tham gia chương trình bơi cho trẻ sơ sinh có tác động tích cực đến sự phát triển kỹ năng vận động, đặc biệt là trong việc kích thích cảm giác và tăng cường khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa mắt và tay. Với những dẫn chứng và nghiên cứu xác thực này đã giúp ích cho rất nhiều các gia đình có con nhỏ có được một giải pháp thiết thực giải quyết các vấn đề lo ngại trong việc ăn uống, vận động và phát triển sớm cho trẻ.

Tài liệu tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Myrtle_Byram_McGraw

https://www.researchgate.net/publication/26779487_Baby_swimming_exploring_the_effects_of_early_intervention_on_subsequent_motor_abilities

https://www.researchgate.net/publication/321254439_Cambridge_Encyclopedia_of_Child_Development

https://www.researchgate.net/profile/Brian-Hopkins-3

Ngọc Anh & Hoàng Dung