Học Sinh Lớp 1 Sẽ Tựu Trường Vào Ngày 22/08

Theo kế hoạch năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5/8, khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày 5/9 như mọi năm.

Học sinh được tựu trường sớm nhất trước một tuần, tức ngày 29/8. Riêng với lớp 1, các trường có thể tổ chức tựu trường sớm hơn ngày khai giảng hai tuần, tức ngày 22/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 15/1/2023. Kế hoạch giáo dục học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5/2023 để đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 31/5/2023.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Tuyển sinh các lớp đầu cấp sẽ được tiến hành xong trước 31/7/2023. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng.

Dựa vào kế hoạch chung như trên, các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, đảm bảo giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (kỳ I 18 tuần và kỳ II 17 tuần); giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học với lớp 8, 9, 11,12 và 35 tuần với lớp 6, 7, 10.

Kế hoạch năm học của các địa phương cũng cần nêu ngày thi học sinh giỏi, các ngành lễ, tết, thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học và các ngày nghỉ khác như nghỉ giữa và cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ hay lễ hội truyền thống của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác phải báo cáo với Bộ trước khi thực hiện. Ngoài các lịch cố định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

Dù hôm nay kế hoạch năm học mới được ban hành, nhiều trường tư thục đã cho học sinh tựu trường từ ngày 1/8, tức trước ngày khai giảng khoảng một tháng. Việc này không sai so với quy định bởi theo thông tư số 13 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế hoạt động của các trường ngoài công lập, các trường tư thục được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/năm để thực hiện các chương trình nhà trường.

Trương Tử Vy – BNSG