Hội nghị Kết Nối Tìm Hiểu Nhu Cầu và Tư Vấn Pháp Lý Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo và Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Về Sở Hữu Trí Tuệ

Ngày 18/10/2023, tại Hà Nội, Viện Khoa Học Sở Hữu Trí Tuệ – Bộ Khoa Học và Công Nghệ, phối hợp chặt chẽ với các đối tác đã tổ chức một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa – Hội nghị “Kết Nối Tìm Hiểu Nhu Cầu và Tư Vấn Pháp Lý Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo (ĐMST) và Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ (KHCN) về Sở Hữu Trí Tuệ”.

Hội nghị Kết Nối Tìm Hiểu Nhu Cầu và Tư Vấn Pháp Lý Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp ĐMST và Doanh Nghiệp HCN Về Sở Hữu Trí Tuệ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện Khoa học SHTT cho biết, trên thế giới hiện nay 90% doanh nghiệp phát triển được quyết định bằng tài sản trí tuệ, cụ thể hơn là các quyền SHTT. Nếu muốn gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và doanh nghiệp KHCN thì con đường ngắn nhất là chú trọng phát triển tài sản trí tuệ. Có 3 dạng tài sản có giá trị nhất với doanh nghiệp là cơ sở dữ liệu khách hàng, công nghệ số, thông tin nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện Khoa học SHTT

Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm đông đảo Doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp mà còn nhận được sự ủng hộ và đóng góp đáng kể từ phía các đối tác, trong đó có Tập Đoàn Themphaco – Doanh nghiệp tài trợ đồng hành.

Bà Thêm Nguyễn, Chủ tịch Tập Đoàn Themphaco chia sẻ

Bà Thêm Nguyễn, Chủ tịch Tập Đoàn Themphaco chia sẻ: “Việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và khả năng tư vấn pháp lý đúng đắn đối với các doanh nghiệp ĐMST và KHCN là vô cùng quan trọng. Themphaco luôn sẵn sàng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam.”

Các đại diện của doanh nghiệp, chính phủ và chuyên gia hàng đầu đã thảo luận về cách tạo ra môi trường thúc đẩy sáng tạo và cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp trẻ. Hội nghị đã tạo ra một cơ hội quý báu để các doanh nghiệp ĐMST và KHCN tiếp cận thông tin quan trọng và tìm hiểu về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ và tư vấn pháp lý trong việc bảo vệ quyền lợi của họ. Đây cũng là dịp để xúc tiến sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ để thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và công nghệ tại Việt Nam.

Các đại diện của doanh nghiệp, chính phủ và chuyên gia hàng đầu cùng tham dự

Hội nghị “Kết Nối Tìm Hiểu Nhu Cầu và Tư Vấn Pháp Lý Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo và Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ về Sở Hữu Trí Tuệ” không chỉ là một sự kiện quan trọng mà còn là bước đầu tiên trong việc xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp mạnh mẽ và phát triển tại Việt Nam. Các doanh nghiệp và tổ chức đồng hành đã thể hiện sự cam kết của họ trong việc đảm bảo tương lai sáng sủa cho sự đổi mới và sáng tạo.