Hướng dẫn thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thời điểm này, các thí sinh trên cả nước đã biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đang thực hiệc việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, hạn cuối đăng ký xét tuyển đến 17h ngày 20.8.2022.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), mọi thí sinh đều có quyền nộp đơn phúc khảo. Thí sinh không phải nộp lệ phí phúc khảo.

Nếu thấy điểm số chưa phản ánh đúng bài thi của mình, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo gửi đến đơn vị mà mình đăng ký dự thi. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 24.7 – 3.8.2022.

Các hội đồng thi sẽ tổ chức phúc khảo bài thi, hoàn thành chậm nhất ngày 14.8.2022.

Đối với chấm phúc khảo bài thi tự luận, Bộ GDĐT quy định ban làm phách cử tối thiểu 3 người để thực hiện làm phách mới cho các bài thi của thí sinh có đơn phúc khảo. Người làm phách phải được cách ly triệt để từ khi thực hiện nhiệm vụ làm phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo.

Việc làm phách mới cho các bài thi được ban làm phách thực hiện theo quy trình làm phách 1 vòng bằng phần mềm hỗ trợ chấm thi do Bộ GDĐT cung cấp hoặc làm phách thủ công; dán kín số phách cũ và đánh số phách mới trước khi bàn giao các túi bài thi đã được làm phách mới cho ban thư ký hội đồng thi.

Ban phúc khảo bài thi tự luận tổ chức chấm lại bài thi theo hướng dẫn chấm, bảo đảm đúng nguyên tắc 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi.

Sau khi tổ chức phúc khảo xong, điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống quản lý thi. Nếu bài thi được điều chỉnh điểm, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo.

Trương Tử Vy (Tổng hợp)