Người Dân Hà Nội Được Hỗ Trợ Đến 60% Mức BHXH Tự Nguyện Từ 01/08

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Theo đó, đối tượng áp dụng là người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trừ trường hợp đóng theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chương III Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH).

Đồng thời, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phải có đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi;

– Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

– Người lao động giúp việc gia đình;

– Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

– Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

– Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm);

– Người tham gia khác. Cụ thể là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Về mức hỗ trợ, thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho một số đối tượng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng hàng tháng như sau:

  • Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo.
  • Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.
  • Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hàng tháng người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo Điều 14 và Điều 17 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH hàng tháng là 30% với người thuộc hộ nghèo, 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các đối tượng còn lại.

Căn cứ các quy định trên, tổng mức hỗ trợ đóng BHXH cho người dân Hà Nội được tính như sau:

Trương Tử Vy (Tổng hợp)