Nhiều Tỉnh, Thành Công Bố Học Phí Mới Năm Học 2023-2024

Nhiều tỉnh thành đã công bố mức học phí mới cho năm học 2023-2024. Mức học phí được xây dựng căn cứ trên nghị định 81 của Chính phủ

Nhiều địa phương đã quy định mức học phí mới cho các cấp học trong năm học 2023 - 2024 - Ảnh: TRỌNG NHÂNNhiều địa phương đã quy định mức học phí mới cho các cấp học trong năm học 2023 – 2024 – Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 1-8, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81. Cụ thể, sửa đổi các quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại nghị định 81 và không tăng học phí năm học 2023 – 2024.

Theo nghị định 81, từ năm học 2023-2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh dựa vào khung học phí năm học 2022-2023 theo tỉ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/nămTheo nghị định 81, từ năm học 2023-2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh dựa vào khung học phí năm học 2022-2023 theo tỉ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm

Đến nay, các địa phương như Long An, Bình Thuận, Yên Bái, Đắk Nông, Gia Lai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình… đều đã xây dựng mức học phí cho năm học 2023 – 2024. Mức thu học phí mới đều được căn cứ theo nghị định số 81 của Chính phủ.

Phần lớn các tỉnh đều lựa chọn mức sàn trong khung học phí nêu tại nghị định số 81, cụ thể mức thu ở khu vực thành thị là 300.000 đồng/học sinh/tháng, khu vực nông thôn là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Tuy nhiên, trước khi có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 1-8, hội đồng nhân dân của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thông qua nghị quyết về mức thu học phí cho năm học 2023 – 2024 trên địa bàn.

Tại Hà Nội, đầu tháng 7-2023, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023 – 2024 với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Theo đó, mức thu học phí bằng mức sàn của khung học phí theo quy định của Chính phủ tại nghị định 81 và nằm trong khoảng 50.000 – 300.000 đồng/tháng. Mức thu học phí này cũng tương đương với mức học phí năm học 2022 – 2023.

Ở vùng thành thị, mức thu ở cả bốn cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều là 300.000 đồng/tháng. Ở vùng nông thôn, mức thu cho cả bốn cấp học này là 100.000 đồng/tháng.

Trong năm 2023 – 2024, Hà Nội cũng tạm dừng chính sách hỗ trợ 50% mức học phí của học sinh các cấp học, đã được áp dụng trong năm học 2022 – 2023.

Tại Đà Nẵng, ngày 19-7, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023 – 2024.

Theo đó, bốn cấp học ở vùng thành thị sẽ có mức thu mỗi học sinh là 300.000 đồng/tháng. Vùng nông thôn là 100.000 đồng/tháng, trừ cấp THPT là 200.000 đồng/tháng.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân Đà Nẵng cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2023 – 2024. Cụ thể, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí mức thu học phí công lập 2023 – 2024.

Nhiều địa phương đã công bố mức học phí 2023-2024 dựa trên Nghị định 81 - Ảnh 3.Học sinh tại thành phố Đà Nẵng – Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Tại Hải Phòng, cuối tháng 7-2023, Hội đồng nhân dân thành phố đã có nghị quyết quy định về mức thu học phí. Ở khu vực thành thị, mức thu học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng. Khu vực nông thôn là 100.000 đồng/học sinh/tháng cho ba bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Bậc học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông theo nghị quyết số 54 được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua năm 2019.

Theo Tuoitre.vn