Những Chỉ Số Kinh Tế Vĩ Mô Nào Của Việt Nam Cải Thiện Trong 7 Tháng Đầu Năm?

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng một số chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã có sự cải thiện tích cực trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm nay.

Theo Tuoitre.vn