Tăng chế tài để xử nghiêm vi phạm trên thị trường chứng khoán

Chính phủ hôm qua (11.7) đã ban hành Nghị quyết về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển KT-XH.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến hết năm 2025, phấn đấu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP. Đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát thị trường chứng khoán; phấn đấu nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%.

Một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu trên là phát triển thị trường chứng khoán. Cụ thể, đối với thị trường trái phiếu: phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành, đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Đối với thị trường cổ phiếu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với thị trường cổ phiếu.

Nguồn: Thanhnien