Từ 1.3, Người Lao Động Được Tăng Mức Bồi Dưỡng Bằng Hiện Vật

Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại sẽ được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo hằng ngày, từ 13.000 – 32.000 đồng/ngày.

Đây là quy định được Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn tại Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại, có hiệu lực từ ngày 1.3.

Từ 1.3, người lao động được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật   - Ảnh 1.

Đối tượng người lao động được áp dụng chính sách này là: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ 2 điều kiện. Thứ nhất, làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH ban hành.

Thứ hai, đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong 2 yếu tố sau: có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế; tiếp xúc với ít nhất một yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm”.

Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền như sau: mức 1: 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng), mức 2: 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng), mức 3: 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng) và mức 4: 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng).

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bồi dưỡng thì mức bồi dưỡng cụ thể theo từng nghề, công việc và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng như sau: nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng; nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng.

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

Không được trả bằng tiền thay cho hiện vật bồi dưỡng

Thông tư nêu rõ, việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Trường hợp người lao động làm công việc lưu động, phân tán, ít người hoặc các công việc khác có tổ chức lao động không ổn định mà không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ, người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định.

Đặc biệt, người sử dụng lao động không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.

Theo Thanhnien.vn