VNM Mua Liên Tục Nhưng KBC Vẫn Mạnh Tay Xả

Trên sàn giao dịch HOSE, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 30,6 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 960,88 tỷ đồng, giảm 18% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên hôm qua (18/8).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra hơn 39,05 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 1.063,55 tỷ đồng, tăng 25% về khối lượng và chỉ hơn 1% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 8,45 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 102,66 tỷ đồng. Trong khi phiên trước mua mua ròng hơn 6,58 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 120,56 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị đạt 118,2, tương đương khối lượng 1,59 triệu đơn vị. Trong phiên hôm qua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cũng là VNM với giá trị 115,9 tỷ đồng.

Tiếp theo là PVD và NVL khi được mua ròng 40,4 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng. Các mã GAS, GEX, GMD, SSI, VIC, MSN được mua ròng từ hơn 13,3 tỷ đồng đến 21,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu KBC với giá trị hơn 130,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng hơn 3,58 triệu đơn vị. Hôm qua, KBC cũng bị bán mạnh với giá trị bán ròng hơn 71 tỷ đồng.

Tiếp theo là DXG với giá trị bán ròng hơn 52,2 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 46,2 tỷ đồng. Các mã BID, DCM, CII, HAH, NLG, CTG, bị bán ròng từ hơn 13,3 tỷ đồng đến hơn 25 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào chỉ 84.600 đơn vị, giá trị 1,78 tỷ đồng. Phiên trước, khối này mua vào 1,02 triệu đơn vị, với tổng giá trị đạt 24,08 tỷ đồng,

Mặt khác, khối này bán ra hơn 231.000 đơn vị, giá trị 5,83 tỷ đồng, giảm 26% về khối lượng và 41% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng hơn 146.000 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng 4,04 tỷ đồng. Trong khi phiên trước mua ròng 706.400 đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 14,18 tỷ đồng,

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HUT, nhưng chỉ đạt giá trị thấp với 0,22 tỷ đồng và PVS với 0,2 tỷ đồng.

Trái lại, họ bán ròng TNG mạnh nhất với hơn 3,15 tỷ đồng, THD bị bán 0,4 tỷ đồng, IDC bị bán 0,3 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào hơn 268.000 đơn vị, giá trị 11,32 tỷ đồng, gần gấp đôi về khối lượng và gấp rưỡi về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra chỉ hơn 79.000 đơn vị, giá trị 2,69 tỷ đồng. Trong khi phiên trước bán ra 1,15 triệu đơn vị với tổng giá trị đạt 30,17 tỷ đồng,

Như vậy, phiên này khối ngoại đã mua ròng hơn 189.000 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng 8,63 tỷ đồng. Phiên hôm qua, khối ngoại bán ròng hơn 1 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng 22,72 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu LTG với giá trị hơn 4,1 tỷ đồng, tương ứng 120.600 đơn vị. Tiếp theo là hai cổ phiếu ACV và QNS, khi đều được mua ròng hơn 1,6 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VTP, nhưng giá trị chỉ hơn 0,67 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 19/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 8,41 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 98,07 tỷ đồng. Trong khi phiên hôm qua mua ròng 6,29 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng hơn 112 tỷ đồng.

Trương Tử Vy – BNSG